ติดต่อเรา

บริษัท สินทวี การขนส่ง จำกัด

250/1 บ้านทุ่งบ่อแป้น หมู่ที่ 2 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190

โทรศัพท์: 054-829-797

โทรสาร: 054-829-798

E-mail Address: sintawee.transport@gmail.com

เปิดให้บริการทุกวัน

ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น.


...